nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Välkommen till Nära vård

Omställningen till Nära vård drivs av Region Östergötland och länets 13 kommuner.

Läs mer om Nära vård

"Vill du ha mer limpa?" Ta del av utvärderingen från projektet LIMPAN!

Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun bjuder in till en presentation av forskning, berättelser och filmer för att ge en djupare inblick i projektet LIMPAN. Projektet LIMPANs målsättning har varit att bryta isolering bland äldre och minska känslan av ofrivillig ensamhet genom att använda funktionen seniorkoordinatorer, för att varje äldre ska bygga upp minst tre nätverk av grupper att medverka i.

Läs mer och anmäl dig!

Överenskommelse om en God och nära vård 2024

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2024 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapad vård som stärker hälsan.

Till överenskommelsen

Omställningen till en god och nära vård och omsorg har startat. Målet är att vården finns där östgöten behöver den. En vård som känns nära oavsett vem man är och var man bor i Östergötland. Östgöten ska uppleva att:

Jag får den vård jag behöver. När jag behöver den och på det sätt jag behöver den.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se