nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Välkommen till Nära vård

Omställningen till Nära vård drivs av Region Östergötland och länets 13 kommuner.

Läs mer om Nära vård

SVO Temakonferens: Nära vård och resurseffektivitet

Ta del av innehåll från SVOs Temakonferens den 10 november!

Ta del av föreläsning och posterutställning

Må bra med kultur och natur!

Kulturaktiviteter har en läkande kraft och kan vara ett komplement till vård och behandling för att må bättre!

Läs mer om Må bra med kultur och natur

Omställningen till en god och nära vård och omsorg har startat. Målet är att vården finns där östgöten behöver den. En vård som känns nära oavsett vem man är och var man bor i Östergötland. Östgöten ska uppleva att:

Jag får den vård jag behöver. När jag behöver den och på det sätt jag behöver den.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se